previous photonext photo
no. 20181107_0154

Skis on packs, ready to go.